top of page

Munkatársaink

Nagy Jánosné Julika

Körösnagyharsányban születtem, általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, érettségi bizonyítványomat Szeghalmon szereztem. Szarvason, 1977-ben sikeres államvizsgát tettem, mint óvónő. 1978 nyarán költöztem Gyálra, szeptembertől pedig a Kassai utcai, majd a Munkácsy utcai, 1982-től a jelenlegi Tátika Óvodában folytattam munkámat. Itt évekig voltam óvodavezető helyettes. Már akkor is fontos volt számomra a múltbéli értékek megőrzése, a néphagyományokra épülő nevelőmunka.

 

Nagy hangsúlyt fektettem és fektetek arra, hogy a gyerekek érezzék, hogy a világnak, melybe beleszülettek múltja és jövője egyaránt van. 1991-ben a Művelődési és Közoktatási Miniszter, Andrásfalvy Bertalan eredménye munkámért dicséretben részesített.Saját magam képzése, fejlesztése mindig is fontos volt számomra, ezért 2005-ben másoddiplomát szereztem vezető óvódapedagógus szakon.

 

1995-ben férjemmel együtt megalapítottuk a Jancsi és Julsika Óvodát, hogy a szülők és gyerekek még szorosabb közösséget tudjanak alkotni, mert legfontosabb dolog szerintem a szeretet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozás.

A játékok, a feladatok során pedig mindig megtanulják a barátság, a szülői gondoskodás és az egyéb emberi kapcsolatok fontosságát.

 

2012-ben a Gyáli Közoktatásért díjat adományozta a város vezetése számomra, mivel az elmúlt évek alatt kiemelkedő munkát végeztem a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, és a nevelő-oktató munka segítésében.

Manapság is a legfőbb célunk a Jancsi és Juliska Óvodában, hogy minél színesebb egyéniségű, kedves, derűs és mindenre nyitott, érdeklődő gyermekeket adhassunk át a tanító néniknek és a szülőknek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ELTE Tanító- és Óvodapedagógus Képző szakán szereztem óvodapedagógusi diplomámat, ahol alap tanulmányaim mellett angol kétnyelvű specializációt végeztem. Mivel fontosnak tartom az életen át tartó tanulást, az innovatív gondolkodást, több néhány napos képzés után 2019 júniusában. a Neumann János Egyetemen megszereztem  a differenciáló szakpedagógus végzettséget.

2021-ben TSMT-HRG College Kft által szervezett TSMT terapeuta vizsgát tettem(tervezett szenzomotoros tréning).

Az óvoda programja mentén haladva fontosnak tartottam tudásom bővítését ezért így tedd rá népi játékok , néptánc módszertani képzésen vettem részt.

Meglévő nyelvtudásomra utazásaim során tettem szert. Francia nyelvből középfokú, angol nyelvből pedig felsőfokú nyelvvizsgám van. Gyermekeinket néhány évig Írországban neveltük, így megtapasztaltam a Magyarországon néha még mindig mumusként emlegetett kétnyelvűség előnyeit. Úgy gondolom, hogy óvodás korban az anyanyelv tanulásához hasonló módon, szituációkon, dalokon és játékokon keresztül leghatékonyabb nyelvet tanítani, így én is ezeket a módszereket használom.

Törekszem a bátorító nevelés alapelveit követni, hiszen minden gyermek egyéni törődést igényel. Pozitív tulajdonságaikat kiemelve, egyéni adottságaiknak, képességeiknek, érdeklődési körüknek megfelelően tudatosan építem fel napjainkat. A gyerekekkel töltött napok óriási varázsa, hogy nincs két egyforma. Én megtervezem, a gyerekek felülírják, aminek bizonyos határok között utat is szoktam engedni, hisz kevés fejlesztőbb tevékenységet tudok elképzelni mint azt, amikor egy általuk megálmodott dolgot megvalósítanak. Igazi öröm számomra, amikor kreatívan gondolkodva, közös tevékenységbe kezdenek.

Óvónőként nagy hangsúlyt fektetek néphagyományaink megismerésére, a környezettudatos gondolkodásmód kialakítására és a megfelelő mozgásfejlődés támogatására. Szeretetteljes, elfogadó légkör megteremtésével járulok hozzá a rám bízott gyermekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődéséhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy Baranya megyei kis faluból származom, itt jártam általános iskolába, ez követően Dombóváron és Kaposváron folytattam tanulmányaimat. 

A szerető családi közeget, a hagyományok iránti tiszteletet és szeretetet otthonról hoztam, gyermekkorom óta a néptánc ezen az úton végig elkísért. Önazonosan, szerepek nélkül szeretek élni, így azt a melegséget, gyámolítást és következetességet kapják Tőlem a Jancsi és Juliska óvódásai, amit a három gyermekem és férjem otthon.

 

Kiemelten fontosnak tartom a hagyományaink, értékeink megismerése és tisztelete mellett, hogy 21. századi nevelőmunkát végezzek akár általános iskolai tanítóként, akár óvodapedagógusként. Kiemelt európai uniós projektben is részt vettem, ahol sikeresen készítettünk digitális tartalomfejlesztést, dolgoztunk ki digitális pedagógiai módszertanok. Gyermekeinket egy beláthatatlan jövőre kell felkészíteni, hogy ott helyt tudjanak állni, aminél szebb hivatást nem tudok elképzelni. A Jancsi és Juliska óvodában megtaláltam ehhez a támogató környezetet és szakembereket, és hiszem, hogy a szülőkkel együtt ez sikerülni fog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A gyermektársaság gyógyír a lélekre.” ( Dosztojevszkij )

2017-ben végeztem el a dajkaképzőt, azért választottam ezt a pályát mert nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni és köztük lenni. Minden nap tudnak újat mutatni és bearanyozzák az ember napját.

Nekem is van egy óvodás korú kisfiam. Nevelési mottóm : következetesség, türelem és sok –sok szeretet.

Minden nap igyekszem ebben a szemléletben végezni a munkámat.

   Dékány Szilvia
Dékány Szilvi.jpg
Danics Julianna
Julcsi2.jpg
Pintérné Mátis Anett
Anett_2021.jpg
bottom of page